Prihlásiť
Požičaj knihu

 

Michel Quoist – Cesty modlitieb


Autor: Michel Quoist
Názov:Cesty modlitieb Slovenčina
Vydavateľstvo:LÚČ
Rok vydania: 2007
ISBN:80-7114-524-6
Strán:192
Externé odkazy:www.luc.sk/index.php?publ=524
www.kumran.sk/cesty-modlitieb-p-1462.html
Cesty-modlitieb.jpg

Kniha Cesty modlitieb nadväzuje na Quoistovu prvú knihu Modlitby. Autor nám predostiera cesty pútavých modlitieb vychádzajúcich z hĺbky srdca a dotýkajúcich sa radosti i bolesti ľudského života. Zamýšľa sa nad mnohými problémami jedinca: láska, samota, dôvera Bohu, smrť blízkého človeka, ale aj nad problémami spoločnosti: nezamestnanosť, chudoba, práca robotníkov, práca žien v domácnosti, jednota a porozumenie medzi ľuďmi atď. Otvára nové pohľady, nové obzory a pôsobí pravdivo a oslobodzujúco. Autentickosť Quoistových modlitieb zaručuje jeho osobná skúsenosť kňaza, veriaceho a dôverujúceho, ktorý stojí vždy na strane človeka, na strane života. Táto skúsenosť vedie k nádeji, nie však naivnej či prázdnej alebo posudzujúcej, ale k pravej nádeji v Božiu prítomnosť, láskavosť a pozornosť, ktorú venuje každému svojmu dieťaťu. Cesty modlitieb sú povzbudivým čítaním, ktoré rezonuje vo všedných situáciách života a „núti“ prehodnocovať ich z pohľadu milovanej bytosti konajúcej v zodpovednosti lásky.

Dalšie vydania knihy

Vydavateľstvo:LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava
Rok vydania: 1994
ISBN:80-7114-108-9
Strán:320

Knihu vlastnia


Úplný zoznam vlastníkov a čitateľov knihy je zobrazený len prihláseným.