Prihlásiť
Požičaj knihu

 

Philip Sheldrake – Spriateliť sa so svojimi túžbami


Autor: Philip Sheldrake
Názov:Spriateliť sa so svojimi túžbami Slovenčina
Vydavateľstvo:LÚČ
Rok vydania: 2008
ISBN:978-80-7114-703-9
Strán:144
Externé odkazy:www.luc.sk/index.php?publ=703
Spriatelit-sa-so-svojimi-tuzbami.jpg

Mám mať túžby? Pýta sa možno nejeden z nás.

Túžbu často chápeme ako niečo, čoho sa treba zbaviť; často sa nám totiž vymyká spod kontroly. Preto za istú cestu k duchovného rastu považujeme skôr povinnosť či vernosť očakávaniam iných alebo sebazaprenie.

Nemyslia si to však niektorí veľkí cirkevní učitelia a majstri duchovného života, ako sv. Terézia z Avily, sv. Ján z Kríža a sv. Ignác z Loyoly. Práve oni nás učia, že spiritualita má svoj stred v túžbe. Ten, kto spoznáva svoju najhlbšiu túžbu, spoznáva sám seba a v hĺbke svojho najvnútornejšieho „ja“ zisťuje, že jeho správna a najhlbšia túžba sa zhoduje s Božou túžbou v ňom.

Je Boh Bohom túžby, alebo Bohom bez vášní? Aké miesto má eros v Božom pláne s túžbami? Patrí sexualita len do charakteristík tohto sveta, alebo má niečo spoločné so spiritualitou? V čase, keď mnohí kresťania považujú sex za nevyhnutné zlo, a nie za Boží dar, z ktorého sa máme tešiť, autor ukazuje, že prežívanie sexuality v Božom poriadku nám pomáha prežívať Božiu lásku.

Pri tomto čítaní spoznáme, s čím všetkým súvisia naše túžby a ako sa naučiť správne ich rozlišovať a usmerňovať, či využiť túto Bohom danú energiu na to, aby sme sa mu priblížili.

Knihu vlastnia


Úplný zoznam vlastníkov a čitateľov knihy je zobrazený len prihláseným.