Prihlásiť
Požičaj knihu

 

Ján Chryzostom Korec – Ste svetlo sveta


Autor: Ján Chryzostom Korec
Názov:Ste svetlo sveta Slovenčina
Vydavateľstvo:LÚČ
Rok vydania: 1991
ISBN:80-7114-007-4

V dvanástich kapitolách knihy sa autor zamýšľa nad obsahom, významom i formou apoštolátu. Predovšetkým však zdôrazňuje jeho ustavičnú potrebu a dôležitosť. Čitateľovi tak dáva možnosť dôkladne sa oboznámiť s apoštolátom a uvedomiť si jeho význam.

Knihu vlastnia


Úplný zoznam vlastníkov a čitateľov knihy je zobrazený len prihláseným.