Prihlásiť
Požičaj knihu

 

Silvester Krčméry – This saved us How to survive brainwashing


Autor: Silvester Krčméry
Názov:This saved us How to survive brainwashing Angličtina (English)
Vydavateľstvo:LÚČ
ISBN:80-4117-152-6

„MUDr. Silvestrovi Krčmérymu, ktorý vydal svedectvo o Kristovi a Cirkvi, s požehnaním (qui testimonium dedit Christo et Ecclesiae, cum benedictione) Ján Pavol II., 11. IV. 1995.” Toto vpísal vlastnou rukou do knihy S. Krčméryho rímsky biskup.

 

Knihu vlastnia


Úplný zoznam vlastníkov a čitateľov knihy je zobrazený len prihláseným.