Prihlásiť
Požičaj knihu

 

Catalina Rivas – Prežívaj svätú omšu


Autor: Catalina Rivas
Názov:Prežívaj svätú omšu Slovenčina
Pôvodný názov:La Santa Misa Španielčina (Español)
Vydavateľstvo:Publica Nitra
Rok vydania: 2004
ISBN:978-80-89471-00-3
Strán:32
rivas_prezivaj_omsu.jpg

 

Catalina Rivas žije v Cochabambe v Bolívii. Je ženou v domácnosti. Od roku 1993 prijíma od Pána Ježiša a Panny Márie posolstvá plné lásky a milosrdenstva a odovzdáva ich svetu. Catalina nemá ani stredoškolské, ani teologické vzdelanie. Najhlbšie teologické pravdy sú vyjadrené s obdivuhodnou jednoduchosťou a bezprostrednosťou. Nadprirodzenými zážitkami tejto stigmatizovanej mystičky nás chcú Pán Ježiš a jeho Matka naučiť užitočnejšej a plodnejšej účasti na veľkej udalosti našej spásy, ktorá sa sprítomňuje na každej svätej omši.

Od roku 1994 je Catalina Rivas nositeľkou stigiem, ktoré sa otvárajú vždy na Veľký piatok. Lekári boli osobne svedkami jej veľkého utrpenia, ale jej rany sa ďalší deň opäť zatvorili lekársky nevysvetliteľným spôsobom. O Cataline Rivas sa prorocky zmieňuje už sv. Ján Bosco. 

Po prečítaní tejto brožúry budete vnímať svätú omšu oveľa pozornejšie a budete sa snažiť počuť každé slovo. Úplne nový zážitok zo svätej omše. 

Knihu vlastnia


Úplný zoznam vlastníkov a čitateľov knihy je zobrazený len prihláseným.