Prihlásiť
Požičaj knihu

 

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu – Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca... Sväté metódy, ako sa modliť ruženec... Ľudovít Maria Grignion z Montfortu/skica


Autor: Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu
Názov:Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca... Sväté metódy, ako sa modliť ruženec... Ľudovít Maria Grignion z Montfortu/skica Slovenčina
Vydavateľstvo:Don Bosco
Rok vydania: 2013
ISBN:978-80-8074-180-8
Strán:382
obdiv_taj_presv_ruzenca_monfort.jpg

 

Nikde nevidno Ježišov život tak úzko spojený s Máriiným ako v ruženci. Mária žije iba v Kristovi a pre Krista... Bolo by nemožné vymenovať nespočetný zástup svätých, ktorí v ruženci našli pravú cestu k svätosti. Stačí spomenúť sv. Ľudovíta Máriu Grigniona de Montfort, autora vynikajúceho diela o ruženci...“ Blahoslavený Ján Pavol II. 

Dalšie vydania knihy

Vydavateľstvo:Matice cyrilometodějská
Rok vydania: 2012
ISBN:978-80-7266-371-2
Strán:224

Knihu vlastnia


Úplný zoznam vlastníkov a čitateľov knihy je zobrazený len prihláseným.