Prihlásiť
Požičaj knihu

 

Karol Baran – Bohatosť komôr srdca v jeho premenách


Autor: Karol Baran
Názov:Bohatosť komôr srdca v jeho premenách Slovenčina
Vydavateľstvo:MiNOR
Rok vydania: 2013
Strán:64
bohatost_komor_srdca.jpg

 

Autor ponúka kus svojho srdca na dlani. Za priehrštie múdrosti, ktorú v ňom ukrýval a zhromažďoval za desaťročie svojho kňazstva. Skvelá príležitosť obzrieť sa a uvažovať nad sebou i svetom naokolo. A obdivovať tajomstvo ľudského srdca, o ktorom biblická múdrosť hovorí: „Ako voda tvár, tak ľudské srdce odráža človeka“ (Prís 27, 19). Neustály pohyb srdca istotne sťažuje pozorovanie všetkých jeho záhybov. Keby aj niečo uniklo pozornosti ľudských očí, do srdca sa všetko zapisuje a trpezlivo čaká na svoje odhalenie. A tak je na každom, či z neho skutočne vynáša ako múdry hospodár vecí nové i staré (porov. Mt 13, 52). Autor to aj robí, no nespolieha sa pritom len na múdrosť kníh, v ktorých objavuje osvedčené pravdy dávnych vekov. Dopredu ho pobáda skôr skúsenosť toho, kto stelesňuje Krista, znalca, uzdravovateľa a – zo všetkého najviac – milovníka ľudských sŕdc. Autor ukazuje, že z poznania pravdy o človeku, i o sebe, sa dokáže veľmi tešiť, no neprestáva byť úprimným realistom. Jednako verí, že podobne ako milovanému učeníkovi, tak aj jemu Ježiš dovolí zostať svedkom Božej lásky k človeku až do konca.

Knihu vlastnia


Úplný zoznam vlastníkov a čitateľov knihy je zobrazený len prihláseným.