Prihlásiť
Požičaj knihu

 

Vrátenie požičanej knihy

V účte čitateľa pribudol odkaz Vrátil som! pri knihách, ktoré si čitateľ požičal. Po kliknutí sa zobrazí kalendár pre vyplnenie dátumu vrátenia a predvyplní sa vzorová správa v systéme súkromných správ, ktorá sa zašle vlastníkovi knihy. Správa obsahuje odkaz na knihu, ktorý otvorí formulár na potvrdenie o vrátení knihy.

Neide len o spôsob, ako upozorniť vlastníka, ktorý pozabudol zaznamenať vrátenie knihy, ale čitateľ môže týmto spôsobom aj uľahčiť správu pôžičiek vlastníkovi, keďže mu stačí len dva krát kliknúť (Odkaz v emaily + potvrdiť vrátenie). :)

Vrátenie požičanej knihy