Prihlásiť
Požičaj knihu

 

Vydavateľstvo Serafín

Názov:Serafín
Webstránka:www.serafin.sk
Obchodný názov:Vydavateľstvo Serafín
Adresa:Františkánska 2,
811 01 Bratislava
Ďalšie info:

P r e d a j n e   "F r a n t i š e k"
Bratislava | Františkánska 2, 811 01 Bratislava, telefón: (02) 54435338
Košice | Kováčska 35, 041 01 Košice, telefón: (055) 6226358
Prešov | Františkánske nám. 2, 080 01 Prešov, telefón: (051) 7721516